Kapel, plannen voor de slinger                                          Laatste wijziging 2017-11-09
 

Tijdens het Weekend van de Wetenschap op 8 oktober 2017 heeft de slinger hier gewerkt. Er waren echter wat problemen. 

Inmiddels is bekend dat Hack42 in de loop van 2020 naar een andere locatie moet verhuizen. Er komt hier dus geen slinger meer te hangen.


Voor een aantal aspecten van dit project vraag ik medewerking van andere Hackers-42. Dat gaat o.m. om:

- de bouw van de kooi. Zie de schets hieronder.

- Streaming video. Een camera kijkt van boven op de slinger, zonder omstanders te laten zien. Dit zou live beschikbaar moeten zijn via de bovengenoemde website.


- Timelapse video. Een vertraagde opname c.q. versnelde weergave van de beweging van de slinger. Er komt een triggerpulse steeds als de slinger op het uiterste punt is. In de weergave zie je de slinger dan ronddraaien.

- Er zal iets met een server moeten om de logfiles op te slaan en ter beschikking te stellen aan de wereld.HierOngeveer.jpg
Hier moet 'ie komen.

Er zijn een aantal aspecten waar we (ik) rekening mee moet houden:
- De hele vloeropstelling moet weggenomen kunnen worden en weer exact teruggeplaatst kunnen worden.
- De slinger moet afgeschermd zijn tegen kleuters en dronken bezoekers. (perspex kooi)


schets.jpg
Zo zou het er uit kunnen zien.